Deskundigen in de media

'Weet u een deskundige die iets kan zeggen over…?' Die vraag wordt aan de persvoorlichters het meest gesteld. Het onderwerp dat dan volgt, heeft vrijwel altijd te maken met de actualiteit.


Wetenschapsvoorlichters

Wilt u advies, hulp of informatie bij een mediaoptreden of bij een interview dat bestemd is om in druk te verschijnen? Daarvoor kunt u terecht bij de wetenschapsvoorlichter.

Zegje doen

Er is een nieuwe ster of planeet ontdekt. Is er bij de Leidse universiteit een deskundige die daar commentaar op kan geven? Er komt een nieuw middel tegen overgewicht op de markt. Wie kan uitleggen hoe dat middel werkt? Vaak is het de bedoeling dat de deskundige in een paar minuten zijn zegje doet, meestal in een radio-uitzending, soms voor de tv. Soms ook gaat het in eerste instantie om achtergrondinformatie voor de journalist, die wil weten of hij iets met een bepaald onderwerp kan. Het komt echter ook regelmatig voor dat de journalist een langer gesprek wil, dat plaatsvindt in een studio of in de werkkamer van de geïnterviewde.

Medewerking belangrijk

De persvoorlichters benaderen onderzoekers die mogelijk een antwoord weten op de gestelde vraag. En als dat niet het geval is, dan weten ze misschien bij wie de journalist wél zou kunnen aankloppen.

Imago
Het is belangrijk voor het imago van de Universiteit Leiden dat onderzoekers meewerken aan deze verzoeken om uitleg en informatie.

Maatschappelijk draagvlak
Optreden als deskundige in de media is overigens niet alleen van belang voor het aanzien van de universiteit, maar heeft ook een positieve invloed op het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap in de samenleving.

Naamsvermelding

Soms verzuimen redacties om te vermelden dat de onderzoeker in kwestie verbonden is aan de Universiteit Leiden. Het is daarom goed als medewerkers van te voren aangeven daar prijs op te stellen.

Laatst Gewijzigd: 09-07-2014