Universitaire webredactie

De redactie van de universitaire website is een gezamenlijke inspanning van alle organisatieonderdelen van de universiteit.

De redactie van de universitaire website is een gezamenlijke inspanning van alle organisatieonderdelen van de universiteit.

Coördinatie

De coördinatie van de universitaire website is ondergebracht bij de adviseur webcommunicatie van SC&M, Jos de Kooker.  

Webredacties per organisatieonderdeel

Iedere faculteit/eenheid heeft een eigen redactieorganisatie, onder leiding van een hoofdredacteur. Deze hoofdredacteur is het aanspreekpunt voor de lokale webredacteuren enerzijds en voor de webadviseur anderzijds. De hoofdredacteur vertegenwoordigt de faculteit/eenheid in het universiteitsbrede hoofdredacteurenoverleg.

Hoofdredacteuren/contactpersonen per organisatieonderdeel

Faculteiten -
Archeologie Roelant Jonker, tijdelijke plaatsvervanger: Marten Jesse Pot 
Geneeskunde/ LUMC Hanneke Sas
Geesteswetenschappen Nathalie Borst
Rechtsgeleerdheid Esther Sibbel
Sociale Wetenschappen Monique Vilders
Wiskunde en Natuurwetenschappen Jeroen Scharroo 
Governance and Global Affairs Daria Janssen-de Vrijer
Eenheden -
Bestuursbureau Karuna Sewdas
CML Maarten van 't Zelfde
ICLON Carla den Hartog
ICT Shared Service Centre Ditty Samethini
Honours Academy Floortje Daemen
Strategische Communicatie & Marketing Webredactie SC&M
Studenten- en OnderwijsZaken Remco Zeedijk
Universiteitsbibliotheek Anneke Dirkx
Universitair Facilitair Bedrijf Guan van Zoggel 
Vastgoed Anneke van Bergen en Henegouwen

Laatst Gewijzigd: 01-12-2016