Handleiding universitaire beeldbank

Instructies voor het beheren van afbeeldingen in de Tridionbeeldbank.

Snel en gemakkelijk

Afbeeldingen in de universitaire beeldbank zetten gaat snel en gemakkelijk. Van de afbeelding die u uploadt maakt de beeldbank automatisch drie verschillende formaten:

 • thumbnail (83 pixels breed)

 • middelgroot (200 pixels breed)

 • groot (400 pixels breed)

 
Om ervoor te zorgen dat afbeeldingen vindbaar zijn, moet u bij het uploaden een beschrijving en trefwoorden opgeven. 


Gebruik Chrome of Firefox

De universitaire beeldbank functioneert alleen in de webbrowers Google Chrome en Mozilla Firefox. Beide programma’s maken niet standaard deel uit van de programma’s op uw pc, maar u kunt ze eenvoudig installeren. Dat hoeft slechts één keer.

 • Druk op de Windows-knop (deze knop met daarop het Windows-symbool zit zowel links onder op uw beeldscherm als links onder op uw toetsenbord).

 • Kies in de kolom aan rechterkant van het menu: Control Panel.

 • Kies rechtsboven in het venster bij View by: voor Category. 

 • Klik op de groene titel Programs.

 • Klik op de link Run Advertised Programs.

 • Selecteer in de lijst op de browser van uw keuze: Google Chrome of Mozilla Firefox.

 • Druk op de kop Run en dan op Close.

 • Wacht tot de installatie is afgerond. U vindt de nieuwe browser onder de Windows-knop.


Verbeter afbeeldingen in IrfanView

Het kan soms nodig zijn om een afbeelding te bewerken voordat u hem in de beeldbank zet. Iets lichter of donkerder maken, rechtzetten, of een kwartslag draaien. Dit kunt u doen met Adobe Photoshop – dat u op dezelfde wijze als Google Chrome en Mozilla Firefox, kies voor Adobe CC 2015 – maar dit programma is tamelijk complex en misschien niet zo geschikt voor incidenteel gebruik. Een eenvoudiger alternatief is IrfanView.

IrfanView installeren
Dit programma maakt niet standaard onderdeel uit van de programma’s op uw pc. U installeert het op dezelfde manier als Google Chrome en Mozilla Firefox.

Afbeelding openen en bewerken
Start IrfanView en open de afbeelding die u wilt bewerken via File > Open

De meest gebruikte bewerkingshandelingen voert u als volgt uit:

 • Kwartslag draaien: Image > Rotate Left of Rotate Right

 • Afbeelding draaien om een scheve foto echt te zetten: Image > Custom fine rotation

 • Helderheid en/of contrast aanpassen: Image > Color corrections

 • Fletse foto’s meer kleur geven: Image > Color corrections (gebruik het schuifje bij Saturation)


   
Wilt u een afbeelding alleen maar een kwartslag draaien? Dat kan ook in Windows Verkenner. Klik met de rechter muisknop op de bestandsnaam en kies: Rotate clockwise of Rotate counterclockwise.
 
 


Afbeelding opslaan

 • Ga naar File > Save for Web...(PlugIn)

 • Klik onder de linker afbeelding op het knopje ‘JPEG’.
 • Zet het schuifje bij Quality op een percentage waarbij de rechter afbeelding er nog goed uitziet. Dus zonder blokjes of kringeltjes. Meestal ligt dat ergens tussen 70 en 90 procent, maar als de foto er bij lagere waarden er ook nog goed uitziet kunt u die gebruiken. Hoe lager het percentage, hoe kleiner het bestand.

 • Druk op ‘Save’ en dan nogmaals op ‘Save’

Inloggen in de beeldbank

Bent u medewerker en heeft u geen account? Neem contact op met de hoofdredacteur van uw faculteit of eenheid.

Afbeelding toevoegen

U voert afbeeldingen in via een formulier waarin u zo veel mogelijk informatie over de betreffende afbeelding opgeeft.

   
U mag alleen afbeeldingen in de beeldbank zetten die rechtenvrij zijn, of waarover afspraken zijn gemaakt met de eigenaar/maker ervan. Zie ook: Afspraken met fotografen.
 
 


 • Druk in het menu op de knop Afbeeldingen.

 • Druk op de knop Afbeelding toevoegen. 

 • Er verschijnt een formulier. We lopen de formuliervelden langs:

 
Beschrijving
Vul hier in wat er op de foto is te zien. Bijvoorbeeld: “Opening van het nieuwe onderwijsgebouw”.

Status
Laat dit staan op ‘Gepubliceerd / normaal’, tenzij u niet wilt dat de foto direct zichtbaar is. Dan kiest u voor ‘Nog niet gepubliceerd’.

Ingevoerd op
Laat de datum ongewijzigd.

Fotograaf
Kies uit het uitrolmenu de naam van de fotograaf van de foto die u wilt uploaden. Weet u niet wie het was, kies dan ‘onbekend’. Weet u wel de naam van de fotograaf, maar staat deze niet in de lijst, zet die in het veld ‘Beschrijving’ en selecteer ‘-Zie beschrijving’ in het uitrolmenu.

Bestaande trefwoorden
Hier selecteert u trefwoorden die passen bij de afbeelding die u in de beeldbank wilt zetten. Zodra u begint te typen verschijnt er een lijst met suggesties. Klik het trefwoord aan dat u wilt gebruiken. U kunt zo veel trefwoorden koppelen aan een afbeeldingen als u wilt, zolang ze maar relevant zijn.

Nieuw trefwoord
Wilt u een trefwoord gebruiken dat nog niet in de lijst staat, voer dat dan hier in en druk op de blauwe plusknop. Het nieuwe trefwoord wordt gekoppeld aan de afbeelding en komt automatisch in de trefwoordenlijst.

Afbeelding
Druk op de knop ‘Selecteer’ en blader in het venster dat verschijnt naar de map waar de afbeelding staat die je in de beeldbank wil zetten. Klik de afbeelding aan en druk op de knop ‘Open’.


   
Alleen afbeeldingen met een minimale breedte van 200 pixels en met de bestandsextensie .jpg, .jpeg, .gif of .png zijn toegestaan. Voldoet een afbeelding niet aan die criteria, dan verschijnt er een foutmelding.
 
 


 • Druk op de blauwe knop Opslaan.
 • Er verschijnt een pagina met de geüploade foto in drie formaten:

 
 • 83 pixels breed

 • 200 pixels breed

 • 400 pixels breed

 
Van de eerste twee formaten maakt de beeldbank automatisch een uitsnede, die u desgewenst kunt aanpassen. Druk daartoe op de link Afbeelding bewerken.

 • Plaats de muispijl op de afbeelding en houd de linker muisknop ingedrukt.

 • Beweeg de muis in een willekeurige richting. Er verschijnt een kadertje.

 • Laat de muisknop los. Het kadertje kunt u nu verslepen en van grootte veranderen door aan de blokjes op de randen te ‘trekken’. Rechts op het scherm ziet u een voorbeeld van de uiteindelijke uitsnede.

 • Standaard staat de uitsnede in een vaste breedte-hoogteverhouding. Bij de kleinste foto is die 83 x 92 pixels, bij de middelgrote foto 200 x 250 pixels. U kunt ook ‘Vrije keuze’ selecteren. De breedte blijft dan resp. 83 of 200 pixels, maar de hoogte kunt u veranderen. U ziet dan geen voorbeeld van de uiteindelijke uitsnede.
 • Druk op de knop Opslaan als u tevreden bent met de gemaakte uitsnede.

Afbeeldingen wijzigen en downloaden

Van afbeeldingen die in de beeldbank staan kunt u de gegevens aanpassen en indien nodig de afbeelding vervangen (bijvoorbeeld wanneer iemands portret totaal verouderd is). Ook kunt u afbeeldingen in drukwerkformaat downloaden.

De eerste stap is de afbeelding die u wilt wijzigen of downloaden op te zoeken in de beeldbank:

Afbeelding zoeken

 • Druk in het menu op de knop Home of de knop Afbeeldingen.

 • Geef in het uitrolmenu aan in welke categorie u met de zoekterm die u opgeeft wilt zoeken:

 
 • Omschrijving

 • Unieke code - deze code ziet u als u op de universitaire website met de rechter muiksnop op de foto klikt en Eigenschappen kiest. De code is het nummer dat begint met 'FT': 
   
  Voorbeelden

  .../ImageDisplay.php?uid=FT-5-1424869456&thumbed=4
  .../ImageDisplay.php?uid=FT150821&thumbed=5 
   

 • Fotograaf

 • Trefwoord

 • Druk op de knop  Zoeken.

 • Er verschijnt een lijst met zoekresultaten. In het uitrolmenu boven de lijst kunt u aangeven hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt zien: 10, 25, 50 of 100.

 

Afbeelding wijzigen

 • Klik in de lijst met zoekresultaten op de potloodknop naast de afbeelding die u wilt veranderen.

 • Breng de gewenste wijzigingen aan en druk op de knop Opslaan.

   
Het is vooralsnog niet mogelijk om uitsneden te wijzigen als een afbeelding in de beeldbank zit. In dat geval moet u de afbeelding opnieuw naar de beeldbank uploaden. De functie 'Afbeelding vervangen' voldoet in dit geval helaas niet.
  
 


Afbeelding downloaden

 • Klik in de lijst met zoekresultaten op de groene downloadkop naast de afbeelding die u wilt binnenhalen.

 • Sla de foto in de gewenste lokale map op.

Trefwoorden beheren

Bij het uploaden van een afbeelding is het mogelijk om trefwoorden toe te voegen aan de lijst, maar het kan ook via de rubriek ‘Trefwoorden’. Druk op de corresponderende knop in het menu. De lijst met trefwoorden is onderverdeeld in pagina’s. Het aantal getoonde trefwoorden per pagina (10,25, 50 of 100) past u aan via het uitrolmenu links boven de lijst.

Trefwoord toevoegen

 • Druk op de knop Trefwoord toevoegen.

 • Voer het nieuwe trefwoord in.

 • Geef bij  Actief met ‘Ja’ aan of het trefwoord daadwerkelijk in de lijst zichtbaar mag zijn. Wilt u dat niet, kies dan Nee.

 
Trefwoord wijzigen

 • Blader naar het trefwoord dat u wilt wijzigen of gebruik de zoekfunctie rechts boven de lijst.

 • Druk op de potloodknop naast het trefwoord dat u wilt aanpassen. Breng de gewenste wijzigingen aan en druk op Opslaan.


Gegevens fotograaf toevoegen en bewerken

Indien nodig kunt u wijzigingen aanbrengen in de lijst met fotografen.

Gegevens toevoegen

 • Druk in het menu op de knop Fotografen.

 • Druk op  Fotograaf toevoegen.

 • Vul zijn of haar gegevens in en druk op Opslaan.

 
Gegevens bewerken

 • Klik op de potloodknop naast de naam van de fotograaf van wie u de gegevens wilt wijzigen.

 • Wijzig de relevante velden in het formulier en druk op Opslaan.


Vragen of opmerkingen?

Stuur een mail naar communicatie@leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 19-05-2016