Programma DIS - Vernieuwing universitaire website

In het Programma DIS (Digitale Informatie Strategie) werken we aan een ingrijpende vernieuwing van de universitaire website.

Zoekvraag centraal

Doel van DIS is de oplevering van een nieuwe website die beantwoordt aan de communicatie- en marketingdoelen van de universiteit en die de informatievoorziening van de afzonderlijke faculteiten en eenheden via het web ondersteunt. Bij de aanpassingen aan de inhoud, structuur en vormgeving van de website staan de 'zoekvragen' waarmee bezoekers op de universitaire website komen centraal. Voor de bouw en het onderhoud van de website zal een nieuw content management systeem (CMS) in gebruik worden genomen. 

Externe en interne doelgroepen

Belangrijk uitgangspunt is dat niet de logica van de organisatie, maar de logica van de bezoeker leidend moet zijn voor de indeling van de website. Daarom is er een onderscheid gemaakt tussen informatie voor externe en interne (studenten, medewerkers) doelgroepen.

Op te leveren resultaten

  • een gestructureerde externe website (waarbij het informatieaanbod van afzonderlijke faculteiten, dienstverlenende eenheden en marketing samenkomt in één geïntegreerde website voor alle externe doelgroepen, incl. aanstaande studenten)

  • een website gericht op medewerkers (waarbij het informatieaanbod aan medewerkers van de afzonderlijke faculteiten en dienstverlenende eenheden samenkomt in één geïntegreerde medewerkersportal)

  • een website gericht op zittende studenten (waarbij het informatieaanbod van de afzonderlijke faculteiten en dienstverlenende eenheden aan studenten samenkomt in één geïntegreerde studentenportal)

  • richtlijnen, templates en technische voorzieningen voor websites met aanvullende informatie voor externe of interne doelgroepen, in de zogenoemde ‘vrije ruimte’.

Looptijd programma

De geplande looptijd van het Programma DIS is twee jaar (2015-2016).

 

Laatst Gewijzigd: 22-01-2015