Domeinnamen

Omdat domeinnamen vaak een belangrijke 'marketingwaarde' vertegenwoordigen, beoordeelt Functioneel Beheer Web in samenwerking met SC&M de aanvragen. Daarmee voorkomen we dat één onderdeel een naam aanvraagt die ook voor de andere onderdelen van nut kan zijn. Een voorbeeld van zo’n naam is projecten.leidenuniv.nl.

Subdomeinnamen van leidenuniv.nl

  • Domeinnamen of subdomeinnamen waarin 'leidenuniv.nl' of 'universiteitleiden.nl' voorkomt, zijn voorbehouden aan (onderdelen van) faculteiten en expertisecentra van de universiteit Leiden.
  • Webpagina’s met 'leidenuniv.nl' of 'universiteit.nl' in de domeinnaam vormen gezamenlijk de universitaire website. Zie ook Afbakening universitaire website.
  • Pagina’s op de universitaire website bevatten de minimale huisstijlelementen van de universiteit. Onderdelen van de universitaire website zijn herkenbaar aan de basiselementen van de huisstijl, zoals het universitaire zegel, lettertype, vorm en kleur.
  • Pagina’s die geen onderdeel uitmaken van de universitaire website mogen geen enkel huisstijlelement ervan bevatten.

Eigen domeinnaam

Naast subdomeinnamen van 'leidenuniv.nl' en 'universiteitleiden.nl', is het mogelijk om vaak kortere '.nl' domeinnamen aan te vragen, bijvoorbeeld www.hortusleiden.nl.

Meer informatie over domeinnamen

Functioneel Beheer Web
webbeheer@bb.leidenuniv.nl 
071 527 31 97  

Laatst Gewijzigd: 16-04-2014