Afbakening universitaire website

De universitaire website omvat alle webpagina’s met informatie over onderwijs, onderzoek en organisatie van de Universiteit Leiden, aangeboden door faculteiten, opleidingen, instituten, expertisecentra en alle andere onderdelen van de organisatie. Althans, voor zover deze 100% onderdeel zijn van de Universiteit Leiden.
Lees meer over de organisatie van de Universiteit Leiden.

Afstemming met online leersystemen

Digitale leeromgevingen (zoals Blackboard) en administratieve websystemen vallen niet onder bovenstaande definitie. De afdelingen Strategische Communicatie & Marketing en Functioneel beheer Web ondersteunen deze niet, maar hechten wel veel waarde aan een goede afstemming met beheerders van dergelijke systemen en aan de juiste toepassing van de huisstijl in de interface van iedere webapplicatie.

Geen universitaire website

Webpagina’s van gelieerde instellingen, interuniversitaire instituten, samenwerkingsverbanden e.d. behoren niet tot de universitaire website. Gebruik van de universitaire huisstijl en universitaire domeinnamen op dergelijke pagina’s is over het algemeen niet toegestaan. Dit is ter beoordeling van de huisstijlcoördinator van de universiteit. Zie ook Richtlijnen huisstijl

Universitaire webplatform
De afdelingen Strategische Communicatie & Marketing en Functioneel Beheer Web bieden beperkte voorzieningen om dergelijke webpagina’s, met een eigen vormgeving, onder te brengen op het universitaire webplatform. In gevallen waarin niet kan worden voorzien kan men tegen betaling rechtstreeks bij het ISSC webhosting aanvragen.

Laatst Gewijzigd: 05-12-2011