Profielpagina's online adresboek

De personen-zoekfunctie op de universitaire website is gebaseerd op het systeem ‘Zoeken Op Naam’ (ZON). Dit is een online adresboek waarin voor iedere medewerker automatisch een profielpagina wordt aangemaakt, met basisinformatie uit de personeelsadministratie zoals contactgegevens en nevenwerkzaamheden.

Als een medewerker ook een zogenoemd ‘medewerkeritem’ heeft in de (facultaire) website in het CMS Tridion, dan wordt informatie daaruit overgenomen op deze profielpagina. Dit betreft o.m. een foto, expertise-trefwoorden en een tekstveld.

Herkomst en onderhoud van gegevens

In onderstaand overzicht is aangegeven uit welke bron de gegevens op de profielpagina afkomstig zijn en hoe deze aangepast kunnen worden.

 

Voor alle medewerkers

 

gegevens

bron

aanpassen

 

 

 

naam
(titels, voorletters,
achternaam)

personeels­administratie (SAP)

via afdeling P&O

NB: de naam zoals ingevoerd in een evt. Tridion-medewerkeritem wordt hier niet overgenomen

functie

personeels­administratie (SAP)

via afdeling P&O
NB: de functienaam zoals ingevoerd in een evt. Tridion-medewerkeritem wordt hier niet overgenomen

organisatieonderdeel

personeels­administratie (SAP)

via afdeling P&O

telefoonnumer

personeels­administratie (SAP)

via afdeling P&O

e-mailadres

personeels­administratie (SAP)

via afdeling P&O

werkadres

personeels­administratie (SAP)

via afdeling P&O

geregistreerde nevenwerkzaamheden
(indien van toepassing)

personeels­administratie (SAP)

door medewerker zelf aan te passen in Self Service

link naar medewerkeritem of persoonlijke homepage
(optioneel)

ULCN

door medewerker zelf aan te passen in uPrefs

 

Uitsluitend voor medewerkers met een ‘medewerkeritem’ op de (facultaire) website in Tridion

 

gegevens

bron

aanpassen

 

 

 

portretfoto
(optioneel)

Tridion-medewerkeritem

via Tridion-webredacteur van de eigen afdeling

expertise-trefwoorden
(optioneel)

Tridion-medewerkeritem

via Tridion-webredacteur van de eigen afdeling

vrij tekstveld, bijv. biografie, onderzoeks­interesses e.d.
(optioneel)

Tridion-medewerkeritem

via Tridion-webredacteur van de eigen afdeling

pdf’s, bijv. CV
(optioneel)

Tridion-medewerkeritem

via Tridion-webredacteur van de eigen afdeling

publicatielijst uit Metis
(optioneel)

Metis

door medewerker zelf aan te passen in Metis

 

 

 Toelichting voor Tridion-webredacteuren

De relatie tussen de Tridion-medewerkeritems en de profielpagina's in het online adresboek 'Zoeken Op Naam' (ZON) is de volgende.

  • In het online adresboek 'ZON' is er een Nederlandstalige en een Engelstalige profielpagina. Als iemand in Tridion alleen een Nederlandstalig medewerkeritem heeft, wordt de tekst daarvan niet op de Engelstalige profielpagina getoond. De portretfoto echter wel. Als iemand daarentegen in Tridion alleen een Engelstalig medewerkeritem heeft, wordt deze ook op de Nederlandse profielpagina getoond.

  • Er is één profielpagina per persoon in plaats van één pagina per medewerkeritem. Als iemand in Tridion meerdere medewerkeritems in dezelfde taal heeft (dus bijvoorbeeld twee Nederlandse items), dan wordt het laatst gewijzigde item in ZON getoond. Alleen publiceren is niet hetzelfde als wijzigen: er moet daadwerkelijk iets zijn gewijzigd in het medewerkersitem en worden gepubliceerd naar live. Het is aan te bevelen om het aantal Tridion-medewerkeritems per taal zo mogelijk terug te brengen tot één.

  • De naam van de medewerker komt in ZON uit de personeelsadministratie, via de ULCN-database. Wat binnen Tridion als naam (‘Title’) is ingevuld, wordt dus niet overgenomen. Ook de vermelding van de functie komt uit het personeelssysteem (via ULCN). Wat in Tridion staat, wordt niet overgenomen.

  • Wijzigingen in deze medewerkergegevens (naam, functie en contactgegevens) kunnen doorgegeven worden aan de betreffende personeelsconsulent (afdeling P&O). Die kan deze wijzigen in de personeelsadministratie (SAP).

  • De expertise die in het medewerkeritem ingevuld is, wordt wel overgenomen. Dat geldt ook voor de inhoud van de extra paragrafen op de Tridion-medewerkeritems, inclusief de afbeeldingen, links en de pdf’s.

  • Het tabblad Nevenwerkzaamheden komt ook uit de ULCN-database. Eventuele wijzigingen hierin kunnen medewerkers zelf via Self Service invoeren. Deze informatie, die meestal alleen in het Nederlands wordt opgegeven, wordt ook op de Engelse profielpagina getoond.

  • In het oude ZON-systeem was het mogelijk een link te tonen naar het Tridion-medewerkeritem of naar een persoonlijke homepage. Deze link wordt ook in de nieuwe ZON-profielpagina overgenomen. Medewerkers kunnen deze link zelf aanmaken of wijzigen via uPrefs.   

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Tridion helpdesk.

 

Laatst Gewijzigd: 19-03-2013