Nieuwe zoekfunctie naar medewerkers

Ingebruikname nieuwe zoekfunctie naar medewerkers

Dinsdag 19 maart a.s. is de nieuwe zoekfunctie naar medewerkers binnen de Universiteit Leiden, het "Zoeken op naam" (ZON), in gebruik genomen.


Relatie nieuw medewerkersitem (ZON) en oud medewerkersitem (Tridion)

De relatie tussen de huidige medewerkeritems en de pagina's of profielen die met ZON worden gevonden is de volgende.

Er is één pagina per persoon in plaats van één pagina per medewerkeritem. Als iemand meerdere medewerkeritems heeft, worden die maar op één pagina getoond.

Er is een Nederlandstalige pagina en een Engelstalige pagina. Als iemand in Tridion alleen een Nederlandstalig medewerkeritem heeft, wordt de tekst daarvan niet op de Engelstalige pagina getoond. De foto wordt wel getoond.
Als iemand in Tridion alleen een Engelstalig medewerkeritem heeft, wordt dat ook op de Nederlandse pagina getoond.

Als iemand in Tridion meerdere medewerkeritems per taal heeft (dus bijvoorbeeld twee Nederlandse items), dan wordt standaard het laatst gewijzigde item in ZON getoond.

De naam van de medewerker komt standaard uit een database (SAP). Wat binnen Tridion als naam ("Title") is ingevuld, wordt niet overgenomen.
Ook de vermelding van de functie komt uit SAP. Wat in Tridion staat, wordt niet overgenomen.
Wijzigingen in gegevens van medewerkers kunnen doorgegeven worden aan de betreffende personeelsconsulent (afdeling P&O).

De expertise die in de medewerkeritems binnen Tridion ingevuld is, wordt wel overgenomen. Ook de inhoud van de extra paragrafen op de Tridion-medewerkeritems wordt overgenomen, inclusief de afbeeldingen en de pdfs.

Laatst Gewijzigd: 29-05-2013