Personen-zoekfunctie op de website verbeterd

Op 19 maart 2013 is een nieuwe personen-zoekfunctie op de universitaire website in gebruik genomen. Om de vindbaarheid van medewerkers te verbeteren is een nieuw online adresboek met profielpagina’s ontwikkeld. Dit is een eerste stap in een grootschalige vernieuwing van de universitaire website die de komende jaren gefaseerd zal plaatsvinden.

Profielpagina

In het nieuwe online adresboek wordt voor iedere medewerker automatisch een profielpagina aangemaakt met gegevens uit de personeelsadministratie zoals functie, contactinformatie en geregistreerde nevenwerkzaamheden.
Aanvullende informatie uit een Tridion-medewerkeritem zoals portretfoto, expertise, publicatielijst en cv (indien aanwezig) wordt overgenomen in de profielpagina. Het medewerkeritem op de facultaire website blijft daarnaast bestaan en de aanvullende informatie wordt daar beheerd. Ook blijft het mogelijk om een link op te nemen naar een eventuele persoonlijke homepage binnen of buiten de universitaire website.

Spellingsvarianten

Het belangrijkste voordeel van de vernieuwde zoekfunctie is dat de naam van de gezochte persoon niet meer exact bekend hoeft te zijn: ook spellingsvarianten en gelijkende namen, met of zonder voorvoegsels of bijzondere tekens, worden gevonden. Daardoor neemt de trefkans aanzienlijk toe.

Een ander voordeel is dat het online adresboek ook geschikt is gemaakt voor apparaten met kleinere beeldschermen, zoals smartphones.

Meer eenheid

De personen-zoekfunctie gaf tot nu toe resultaten uit twee verschillende systemen. Van alle medewerkers zijn contactgegevens opgenomen in het online adresboek ‘Zoeken op Naam’. Daarnaast heeft ongeveer de helft van de medewerkers een uitgebreidere pagina, een zogenoemd ‘medewerkeritem’, in (facultaire) websites in het CMS Tridion. In deze twee systemen is nu meer eenheid gebracht.

Overigens maakte deze nieuwe opzet het noodzakelijk om de personen- en onderwerpzoekfunctie op de website te splitsen. Dit is een tijdelijke situatie: in de toekomstige universitaire website zullen zoekfunctie, adresboek en profielpagina’s volledig worden geïntegreerd.

Meer informatie

U kunt uw profielpagina controleren door op uw eigen naam te zoeken in het online adresboek.

Op de pagina 'Profielpagina’s online adresboek' is aangegeven uit welke bron de gegevens op de profielpagina afkomstig zijn en hoe deze zo nodig aangepast kunnen worden.

Laatst Gewijzigd: 19-03-2013