Aanpak studentenwerving

De werving van studenten valt uiteen in bachelorwerving en masterwerving.

Bachelorwerving

Doelgroepen
De primaire doelgroepen voor de bachelorwerving zijn 4, 5 en 6 vwo'ers en hbo'ers. Daarbij is er ook aandacht voor de werving voor deeltijdstudies. De werving richt zich daarnaast op intermediairs: schooldecanen, docenten en ouders.

Wervingsinstrumenten
Voor de bachelorwerving worden de volgende instrumenten ingezet:

 • Voorlichtingsevenementen
 • Brochures en andere publicaties
 • Webmarketing
 • Schoolbezoeken
 • Team studentambassadeurs
 • Studielijn: vraagbaak en database met relaties

Meer informatie over bachelorwerving.

Masterwerving

Doelgroepen
De belangrijkste doelgroepen voor de masterwerving zijn Leidse bachelorstudenten, wo- en hbo-bachelors uit Nederland en bachelor- en masterstudenten uit het buitenland. 

Wervingsinstrumenten
Voor de masterwerving worden de volgende instrumenten ingezet:

 • Voorlichtingsevenementen
 • Brochures
 • Webmarketing
 • Studielijn: database met relaties en vraagbaak

Voor de internationale mastermarketing zijn daarnaast belangrijk:
 • academische contacten
 • internationale relaties
 • onderwijsbeurzen in het buitenland
 • Enquiry Management / CRM (FAQ base met vraagbaak + enquiry database)

Meer informatie over masterwerving.

Organisatie

Bij de bachelor- en masterwerving zijn betrokken:

 • de directie SCM
 • de communicatieafdelingen van de faculteiten
 • het aansluitingsprogramma vwo-wo van het ICLON
Meer over de organisatie van de communicatie

Laatst Gewijzigd: 28-02-2014