Brochures

Masterbrochures

In de brochure Masteropleidingen Universiteit Leiden staan alle masteropleidingen, naast algemene studieinformatie over de Universiteit Leiden. Deze brochure is er ook in een Engelse versie. Voor de internationale markt is er daarnaast de brochure The Leidener. Productie en eindredactie ligt bij de directie SCM, faculteiten leveren informatie over de opleidingen.

Contactpersoon
Mw drs. A. (Annegien) Lucas
+31 71 527 1819
a.lucas@bb.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 08-08-2013