Bachelorwerving

Voorlichtingsevenementen

Het maken van een juiste studiekeuze is niet gemakkelijk. De Universiteit Leiden hecht grote waarde aan een goede oriëntatie en organiseert gedurende het hele jaar voorlichtingsactiviteiten. Studiekiezers kunnen kennismaken met de verschillende opleidingen en de universiteit of zelf ervaren hoe het voelt om in de collegebanken te zitten.


Wervingskalender

Alle voorlichtingsevenementen van het academisch jaar staan op de wervingskalender. SCM stelt die elk jaar vast in juni.


Studielijn

De Studielijn is het aanspreekpunt voor aanstaande studenten die alles willen weten over studeren aan de Universiteit Leiden.


Medewerkers werving

Een overzicht van de medewerkers van de afdeling 'Werving' van het directoraat Strategische Communicatie & Marketing.