Internationalisering

De Universiteit Leiden noemt het versterken van internationalisering als een van haar kernambities in het instellingsplan.

Taken internationaal marketingteam SCM

  • Adviseren van het College van Bestuur, de faculteitsbesturen en het managementteam over programma’s en diensten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen voor de instroom van internationale studenten in de Leidse bachelor-, master-, PhD opleidingen, Study Abroad programma’s (SAP) en zomercursussen.
  • Fungeren als centrum van expertise voor marktonderzoek en de creatie en implementatie van marketing- en communicatieplannen om de strategische internationale marketingdoelstellingen van de Universiteit Leiden te behalen.
  • Nauw samenwerken met diverse interne en externe belanghebbenden om een diverse en internationale studentenpopulatie te werven.  

Strategische thema's

  1. Vergroten van de internationale instroom van diplomamobiele en studiepuntmobiele (fee-paying) studenten.
  2. Bewaken en vergroten van de diversiteit en de kwaliteit van de studentenpopulatie.
  3. Bijdragen aan een sterke merkidentiteit en awareness in het buitenland.
  4. Adviseren over de kwaliteit van het portfolio van programma’s en diensten.

Meer informatie

Carolyn Barr
International Marketing/Communications Officer
c.j.barr@bb.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 21-01-2016