Lettertypen

De huisstijl maakt gebruik van twee letterfamilies: Minion en Vestula.

Minion

Minion wordt voor lopende teksten op papier gebruikt. Dit lettertype gebruiken we ook voor brief- en rapportteksten in (laser-)printwerk. De complete familie kan worden toegepast. De minimale lettergrootte is 9 punten voor teksten in fullcolor en 8 punten voor gebruik in één kleur. In rapporten en correspondentie is de minimale lettergrootte 11 punten. Voor cijfers in de lopende tekst is proportioneel mediaeval (proportional oldstyle) het meest geschikt.

Vestula

De Vestula-familie gebruiken we onder andere voor advertentieteksten en koppen in drukwerkteksten.

Laatst Gewijzigd: 13-08-2013