Richtlijnen huisstijl

Een herkenbaar beeld

In haar communicatie wil de Universiteit Leiden een eenduidig en herkenbaar beeld overbrengen. Een beeld dat past bij haar identiteit en ambities. Om dit te bereiken voldoen alle communicatie-uitingen aan een aantal huisstijlrichtlijnen.